Business Intelligence dla JST

Asystent WPF

Kolejna inwestycja zrealizowana!

Tym razem chodzi o rozwiązanie wspierające pracę i rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego. Asystent WPF to narzędzie oparte o rozwiązania Business Intelligence, pomagające skarbnikom i włodarzom w przygotowywaniu analiz i biznesplanów dla przedsięwzięć realizowanych przez JST.

To nie tylko lepsza praca kadry, ale co najważniejsze lepsze zarządzanie finansami publicznymi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *