Preparat neutralizacyjno-myjący, do usuwania zanieczyszczeń węglowodorami ropopochodnymi

CHEMDEV INNOVATION

Rozwiązanie kreowane w przypadku naszego najnowszego partnera polega na wytworzeniu substancji neutralizacyjno-myjącej, do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych zarówno z powierzchni utwardzanych jak i z wody. Takie innowacyjne rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze mycie instalacji naftowych, neutralizację wycieków produktów ropopochodnych oraz neutralizację wycieków przy wypadkach drogowych.

Celem projektu jest osiągnięcie szybkiego działania preparatu, zmniejszenie nakładu pracy przy myciu oraz zapewnienie wysokiej skuteczności kosztowej, a przy tym neutralności dla środowiska naturalnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *