formularz aplikacyjny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym.
Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez spółkę Space Bridge Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-601) przy ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia mojej sprawy, zgodnie z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Możesz cofnąć zgodę w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

W związku z udzieleniem zgody/zgód, o których mowa powyżej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Space Bridge oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Space Bridge Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 38 lok. 1003A, 20-601 Lublin
  KRS: 0000697150, NIP: 7123348365, REGON: 368384395
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem emai: iod@spacebridgefund.com
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO,
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.