Razem możemy więcej

W zależności od obszaru technologicznego, etapu rozwoju przedsięwzięcia oraz skali finansowania niezbędnej do realizacji projektu, pracujemy wspólnie ze spółkami portfelowymi, aby były one zawsze zorientowane na efekty w postaci komercjalizacji i gotowości do pozyskiwania kolejnych rund finansowania. 

Docelowym przedmiotem zainteresowania inwestycyjnego funduszu są technologiczne projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (seed), które dzięki posiadaniu unikalnych rozwiązań mają duży potencjał do uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Działalność funduszu

Działalność Funduszu jest ukierunkowana na zdobywanie oraz zwiększanie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców.  Inwestowanie w innowacyjne projekty B+R dedykowane rozwiązaniu kluczowych wyzwań rozwojowych w Polsce i na świecie przy wykorzystaniu technologii z przemysłu kosmicznego i sektorów z nim powiązanych umożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. 

Główne cele Funduszu:

  • wsparcie finansowe zespołów pomysłodawców realizujących prace B+R  i utworzenie nowych, innowacyjnych przedsiębiorstw 
  • wsparcie merytoryczne spółek portfelowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
  • budowanie wartości spółek portfelowych z wykorzystaniem pozyskiwania kolejnych rund finansowania
  • osiągnięcie zysku ze zrealizowanych inwestycji kapitałowych

Horyzontalny charakter przemysłu kosmicznego umożliwia szerokie zastosowanie jego technologii w branżach powiązanych takich jak energetyka, ICT, nowe materiały, sztuczna inteligencja, robotyka czy budownictwo. 

Korzyści:

  • Zapewniamy stabilne źródło finansowania projektu
  • Stawiamy na rozwój gospodarki i kapitał ludzki
  • Ułatwiamy dostęp do sieci ekspertów i partnerów międzynarodowych
  • Rozszerzamy kompetencje

Obszary inwestycji

Inżynieria

space, automatyka, robotyka, hardware/software

Data

geoinformacja, satelity, drony, HAPS, UAVS

Środowisko

nowe materiały, zielona energia, dekarbonizcaja

AI

machine learning, IoT, sensoryka, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie danyc

Transport

paliwa, lotnictwo, pojazdy

Optoelektronika

optyka, detektory

Zgłoś swój projekt

Jesteś twórcą przełomowego rozwiązania? Masz pomysł, który realizujesz i wpisuje się w wymienione przez nas obszary? Poszukujesz finansowania dla swojego przedsięwzięcia? 

Zgłoś swój projekt do nas już dziś za pomocą formularza online lub skontaktuj się z nami!