Portfolio

PLANTMUTE

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE MATY IZOLACYJNE

IT EXTRUSION TECH

OPTYMALNE POZYSKIWANIE REGRANULATU

CHEMDEV INNOVATION

Preparat neutralizacyjno-myjący, do usuwania zanieczyszczeń węglowodorami ropopochodnymi

EROOF

Dachy solarne przyszłości
Wood Plastic Waste

Wood Plastic Waste

Ekologiczne kompozyty przyszłości

ARVENA

Biodegradowalny papier stanowiący opakowanie dla żywności

MyWallet

E-paragony dostępne pod ręką

WW-FABRICS MELT-BLOWN

Wysokiej jakości płaskie materiały filtracyjne

OneWoodTop

Biodegradowalne i kompostowalne naczynia i opkaowania
NOOVEX

NOOVEX

Delam

Skuteczny odzysk podzespołów z paneli fotowoltaicznych

ElectroRevolut

platforma nowoczesnych instalacji elektrycznych
12/21